"Quality made in Germany".

Hermann Paus Maschinenfabrik GmbH utvecklar och producerar specialmaskiner och fordon för speciella applikationer inom tunnelbyggen och gruvdrift samt för områdena hissteknik, entreprenadmaskiner och industrifordon. Deras produkter har gjort sig ett namn som en problemlösare inom industrisektorn och handeln.    

 IH MASKINER AB är din PAUS leverantör i Norden. 

UTILITY VEHICLES

DUMP TRUCKS

csm_R1018202_147e05b41d

PMKM/T/S 12000

LHD LOADERS

SCALERS

ROAD MAINTENANCE

CONCRETE SPRAYING

RAIL MAINTENANCE