paus logo

"Quality made in Germany"

Hermann Paus Maschinenfabrik GmbH utvecklar och producerar specialmaskiner och fordon för speciella applikationer inom tunnelkonstruktion och gruvdrift samt för områdena hissteknik, entreprenadmaskiner och industrifordon. Deras produkter har gjort sig ett namn som en problemlösare inom den industriella och kommersiella sektorn.

 IH MASKINER AB är generalagent för PAUS 

SMK 9036

LAST KAPACITET : 3650 KG

AKR 9040

LAST KAPACITET : 4000 KG

AKR 9095

LAST KAPACITET : KG

PAUS ÄR DET RÄTTA VAL FÖR DIG?