Italiensk producent av hydraulik hammare – ECO silent hammare upptill 35tons maskiner / alla är extra låg decibel.

ROTAIR OLS 50

MASKINVIKT : 0,8 - 1,2 TON

ROTAIR OLS 95

MASKINVIKT : 1,3 - 2,2 TON

ROTAIR OLS 160

MASKINVIKT : 2,2 - 3,2 TON

ROTAIR OLS 255

MASKINVIKT : 3,4 - 4,5 TON

ROTAIR OLS 300

MASKINVIKT : 3,5 - 5,0 TON

ROTAIR OLS 350

MASKINVIKT : 4,5 - 6,0 TON

ROTAIR OL 350 TRACTOR

MASKINVIKT : 7,0 - 8,0 TON

ROTAIR OLS 550

MASKINVIKT : 8,0 11,0 TON

ROTAIR OLS 700

MASKINVIKT : 10,0 - 14,0 TON

ROTAIR OLS 980

MASKINVIKT : 12,0 - 18,0 TON

ROTAIR OLS 1400

MASKINVIKT : 17,0 - 22,0 TON

ROTAIR OLS 1700

MASKINVIKT : 20,0 - 29,0 TON

ROTAIR OLS 2200

MASKINVIKT : 27,0 - 35,0 TON